II. konsument

poradnik prawny

Dla kogo upadłość?


  Upadłość może być ogłoszona w stosunku do dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej ani rolnej, który stał się niewypłacalny w skutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności - nawet jeżeli dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

 

 

Wyszukiwarka porad prawnych:

Szuka w całym serwisie