II. konsument

poradnik prawny

Przykładowe sytuacje


 • upaść może tylko dłużnik, który stał się niewypłacalny wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Jakie mogą być to okoliczności? Przykładowo:
  • długotrwała choroba
  • niezawiniona utrata pracy
 • upaść nie może dłużnik, w stosunku do którego w ciągu ostatnich 10 lat prowadzono postępowanie, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań. O jakich sytuacjach mowa? Przykładowo:
  • umorzenie przez Urząd Skarbowy odsetek od zaległości podatkowych
  • umorzenie mandatu karnego
 • upaść nie może dłużnik, który stał się niewypłacalny, bo stracił pracę z własnej winy. O jakich sytuacjach mowa? Przykładowo:
  • zwolnienie dyscyplinarne
  • odejście z pracy za porozumieniem stron

 

Wyszukiwarka porad prawnych:

Szuka w całym serwisie