II. konsument

poradnik prawny

Podstawy prawne


  Upadłość konsumencka została w Polsce wprowadzona na mocy Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.). Ustawa weszła w życie dnia 31 marca 2009 r.

  Przepisy jej dotyczące zostały istotnie zmienione ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2014.1306), która weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

Wyszukiwarka porad prawnych:

Szuka w całym serwisie