II. konsument

poradnik prawny

Podstawy prawne


  Upadłość konsumencka została w Polsce wprowadzona na mocy Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.). Ustawa weszła w życie dnia 31 marca 2009 r.

 

Wyszukiwarka porad prawnych:

Szuka w całym serwisie