II. konsument

poradnik prawny

Mieszkanie po ogłoszeniu upadłości


  Upadłość nie chroni przed utratą mieszkania czy domu - co do zasady jest wręcz przeciwnie, gdyż w ramach spłaty zobowiązań upadłego jego nieruchomości, także przez niego zamieszkiwane, są sprzedawane. Jeżeli sprzedawane jest mieszkanie lub dom, w którym zamieszkuje dłużnik, a konieczne jest zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych - z sumy uzyskanej ze sprzedaży wydziela się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej, lub sąsiedniej miejscowości za okres od 1 do 2 lat.

Konkretną kwotę określa sędzia, który bierze pod uwagę potrzeby mieszkaniowe dłużnika, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe, sumę uzyskaną ze sprzedaży oraz opinię syndyka.

Istnieje jednak możliwość zachowania lokalu mieszkalnego lub domu, w którym mieszka dłużnik. Aby tak się stało konieczne jest uprawdopodobnienie, że cele postępowania upadłościowego (tj. zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu) zostaną osiągnięte także w razie zawarcia układu. Sędzia może wówczas wstrzymać likwidację majątku dłużnika (w szczególności lokalu mieszkalnego lub domu) oraz zwołać zgromadzenie wierzycieli, z którym to dłużnik może zawrzeć układ. Wówczas będą odpowiednio stosowane przepisy dotyczące upadłości przedsiębiorców (o tzw. upadłości układowej).

 

Wyszukiwarka porad prawnych:

Szuka w całym serwisie